Loading...

نام پروژه:

برگزاری همایش مدیران اداره پست کشور

کارفرما:

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

تاریخ پروژه:

….

محل پروژه:

تهران

تعداد گروه:

… نفر

تعداد روز:

… روز

شرح خدمات:

  • ترانسفر