Loading...

نام پروژه:

برگزاری همایش سالانه فروش شرکت الیت دارو

کارفرما:

شرکت الیت

تاریخ پروژه:

1400/1/28

محل پروژه:

تهران

تعداد گروه:

400 نفر

تعداد روز:

1 روز

شرح خدمات:

  • ترانسفر

  • پذیرایی

  • تهیه گیفت

  • تدارک برنامه های تفریحی

  • ضیافت های سازمانی و خصوصی