Loading...

نام پروژه:

برگزاری مراسم جایزه بنیاد جهانی انرژی

کارفرما:

بنیاد جهانی انرژی

تاریخ پروژه:

1401/2/25

محل پروژه:

تهران

تعداد گروه:

300 نفر

تعداد روز:

1 روز

شرح خدمات:

  • برنامه ریزی

  • رزرو سالن و اخذ مجوزهای مربوطه

  • ترانسفر

  • پذیرایی