Loading...

نام پروژه:

برگزاری همایش سالانه فروش دایا دارو

کارفرما:

شرکت دارویی دایا دارو

تاریخ پروژه:

1401/10/24

محل پروژه:

تهران

تعداد گروه:

300 نفر

تعداد روز:

3 روز

شرح خدمات:

  • رزرو سالن و اخذ مجوزهای مربوطه

  • ترانسفر

  • پذیرایی

  • تهیه گیفت

  • ضیافت های سازمانی و خصوصی