Loading...

نام پروژه:

برگزاری همایش سالانه فروش سینا پخش

کارفرما:

شرکت پخش دارویی سینا پخش

تاریخ پروژه:

1401/10/4

محل پروژه:

تهران

تعداد گروه:

300 نفر

تعداد روز:

1 روز

شرح خدمات:

  • برنامه ریزی – تهیه هتل و بلیط

  • رزرو سالن و اخذ مجوزهای مربوطه

  • ترانسفر

  • پذیرایی

  • خدمات مدیا

  • تدارک برنامه های تفریحی

  • ضیافت های سازمانی و خصوصی