Loading...

نام پروژه:

برگزاری همایش سالانه فروش شرکت مهبان دارو

کارفرما:

شرکت دارویی مهبان دارو

تاریخ پروژه:

1401/8/3

محل پروژه:

تهران

تعداد گروه:

400 نفر

تعداد روز:

1 روز

شرح خدمات:

  • برنامه ریزی – تهیه هتل و بلیط

  • رزرو سالن و اخذ مجوزهای مربوطه

  • ترانسفر

  • پذیرایی

  • خدمات مدیا

  • تدارک برنامه های تفریحی

  • ضیافت های سازمانی و خصوصی