Loading...

نام پروژه:

برگزاری نشست مشترک ایران روسیه در حوزه ساخت بالگردهای نظامی

کارفرما:

تاریخ پروژه:

1401/8/25

محل پروژه:

تهران

تعداد گروه:

80 نفر

تعداد روز:

1 روز

شرح خدمات:

  • رزرو سالن و اخذ مجوزهای مربوطه

  • پذیرایی