خدمات بازاریابی و فروش

  • اطلاع رسانی و دعوت از تیم ها و شرکت های داخلی و خارجی توسط تیم مجرب فروش و بازرگانی در همایش ها و مراسم بین المللی