غرفه سازی

تأمین نیروی انسانی

خدمات مدیا

ترابری و خودروهای تشریفات

طراحی و چاپ تبلیغات محیطی

پذیرایی

گل آرایی

خدمات گردشگری

سالن همایش

بازاریابی و فروش

در پایان چند نمونه از فعالیت های صورت گرفته در مجموعه عصر جدید خدمتتان ایفاد می گردد.

  • برگزاری همایش شرکت عصر قلم

  • برگزاری گردهمایی هیأت علمی دانشکده علوم و فنون بالغ بر 2000 نفر

  • برگزاری همایش شرکت پخش الیت دارو

  • یرگزاری همایش شرکت باما

  • برگزاری همایش شرکت توسعه و نوسازی معادن کشور

  • پیمانکار نمایشگاه سمپوزیوم فولاد 1401 و1402

  • ارائه خدمات به بیش از 280 شرکت حاضر در نمایشگاهها و …