Loading...

نام پروژه:

برگزاری همایش فروش سالانه بهستان پخش

کارفرما:

شرکت دارویی بهستان پخش

تاریخ پروژه:

1401/9/12

محل پروژه:

تهران

تعداد گروه:

450 نفر

تعداد روز:

3 روز

شرح خدمات:

  • برنامه ریزی – تهیه هتل و بلیط

  • رزرو سالن و اخذ مجوزهای مربوطه

  • ترانسفر

  • پذیرایی

  • خدمات مدیا

  • تدارک برنامه های تفریحی

  • ضیافت های سازمانی و خصوصی