خدمات ترابری و خودروهای تشریفات

  • تامین انواع خودروهای تشریفات

  • استقرار تیم ترابری در فرودگاه و محل اقامت

  • هماهنگی و ترانسفر میهمانان در ایام برگزاری همایش

  • ایجاد خط شاتل (رفت و برگشت)در محل مراسم جهت جابجایی میهمانان

  • ایجاد خط شاتل (رفت و برگشت)در محل نمایشگاه جهت جابجایی غرفه داران و میهمانان