خدمات مربوط به غرفه سازی

  • ایجاد فضاهای نمایشگاهی و غرفه بندی با اسپیس فریم و پارتیشن

  • طراحی 3D غرفه با جدیدترین متد روز

  • ساخت انواع سن ،تریبون،سکو

  • ساخت انواع دکورها و غرفه های نمایشگاهی و نورپردازی متناسب

  • تامین تجهیزات نمایشگاهی