خدمات پذیرایی

  • سرو انواع غذا در محل برگزاری (به صورت نشسته،بوفه،تک پرس و …)

  • طراحی انواع منوهای پذیرایی، میان وعده در همایشها

  • پذیرایی در غرفه های نمایشگاه بر اساس منوهای انتخابی

  • طراحی و چیدمان محل پذیرایی متناسب با نوع مراسم و برگزاری ضیافت های رسمی

  • تامین غذاهای پرسنلی و تحویل در ساعت های اعلام شده(صبحانه،ناهار،شام)